O firme

Firma vznikla povolením na mimopracovnú  činnosť pre montáž ústredného vykurovania v roku 1989 mestským úradom v ZA. V roku 1992 bol vydaný živnostenský lis tna uvedené činnosti. Trvalé sidlo firmy bolo vybudované v roku 1993 v ktorom pôsobíme dodnes.

Profil firmy

Firma vznikla z dôvodov potrieb služieb pre obyvateľstvo a firmy hlavne s činnosťou ako montážne práce v profesiách, ústredné vykurovanie, zdravotná inštalácia, plynoinštalácia s kompletnou dodávkou materiálu servisné a montážne práce uvedených profesií.Ako ďalšia činnosť firmy s ktorou sa zaoberáme je predaj materiálu a uvedených profesií s možnosťou dovozu k zákazníkovi. Ako jednu z hlavných činností zabezpečujeme záručný ale aj pozáručný servis kotlov výrobcov VAILLANT, VIADRUS, BERETTA, BERETA QUANTUM predaj náhradných dielov pre liatinové kotle článkové VIADRUS, VSB IV, E IV, E 4, EMKA, U22, U 26, G 27, G25, G 23 , G 42 a dalšie.V prípade potreby poradenskú činnosť v profesii vykurovanie.

Preferencie firmy

Hlavný dôraz na činnosť firmy pre ktorú bola založená, boli montážne práce ústredného vykurovania, zdravotnej inštalácie, rozvodu plynu, pre obyvateľstvo súkromné firmy a štátny sektor.Realizovali sme rôzne rekonštrukcie plynových kotolní pre školy firmy obecné úrady rodinné domy. Naše práce sú hlavne realizované v regióne Žilina a okolí. V prípade výberu aj v iných oblastiach EU.